Släktforskning

berättelser om min släkt

Kristers Farfars Anor

Proband

Frans August Hultgren.

Byggnadsarbetare.

Statdräng vid Häggebo.

Körkarl vid Stensvad.

Född 1892-01-31 i Bjärka, Drothem (E).

Värnplikt 214 26/13

Flyttade 1907-11-14 från Bjärka, Drothem (E) till Vennerstorp Lilla,

Drothem (E).

Flyttade 1910-10-11 från Vennerstorp Lilla, Drothem (E) till Fyrby, Tåby

(E).

Flyttade 1911-10-24 från Fyrby, Tåby (E) till Blinnestad, Tåby (E).

Flyttade 1915-11-27 från Blinnestad, Tåby (E) till Fyrby, Tåby (E).

Flyttade 1917-11-16 från Tåby (E) till Evertsholm, Drothem (E).

Flyttade 1918-11-20 från Evertsholm, Drothem (E) till Häggebo, Ringarum

(E).

Flyttade 1932-11-10 från Häggebo, Ringarum (E) till Stensvad, Tåby (E).

Död 1986-02-08 i Stenbrinken, Sankt Anna (E).

(Far I:1, Mor I:2)

 

Gift 1915-10-31 i Tåby (E) med Naemi Charlotta Johansson.

Född 1893-04-14 i Köksmåla, Bockmålen, Misterhult (H).

Död 1976-12-23 i Sankt Laurentii (E).

 

                                 Barn:

   Harry Frans Hultgren.

     Född 1917-02-22 i Tåby (E).

     Död 1991-12-29 i Sankt Laurentii (E).

   Herbert Viktor Hultgren.

     Född 1919-03-22 i Häggebo, Ringarum (E).

     Död 1992-08-03 i Vrinnevi (E).

 

I:1 f

Anders Fredrik Hultgren.

Daglönare.

Född 1862-07-15 i Hummelhagen under Dömestad, Västra Husby (E).

Konfirmerad 1 juni 1877 i Västra Husby kyrka.

Flyttade 1878 från Hummelhagen under Dömestad, Västra Husby (E) till

Berget Nr 14 Hallstad, Västra Husby (E).

Flyttade 1879-10-24 från Berget Nr 14 Hallstad, Västra Husby (E) till

Torstorps utjord, Drothem (E).

Flyttade 1883-11-07 från Torstorps utjord, Drothem (E) till Eketorp,

Drothem (E).

Flyttade 1891-05-04 från Eketorp, Drothem (E) till Bjärka, Drothem (E).

Flyttade 1907-11-14 från Bjärka, Drothem (E) till Vennerstorp Lilla,

Drothem (E).

Flyttade 1911-11-22 från Vennerstorp Lilla, Drothem (E) till

Christinelund, Drothem (E).

Flyttade 1912-11-21 från Christinelund, Drothem (E) till Bjärka, Drothem

(E).

Flyttade 1913-11-18 från Bjärka, Drothem (E) till Dalhem, Eketorp,

Drothem (E).

Flyttade 1914-11-19 från Dalhem, Eketorp, Drothem (E) till Odlingsberg,

Bjärka, Drothem (E).

Död 1948-12-01 i Hammarspången, Drothem (E).

(Barn Proband, Far II:1, Mor II:2)

 

Gift 1891-09-08 med efterföljande ana.

 

                                 Barn:

   Frans August Hultgren.

     Född 1892-01-31 i Bjärka, Drothem (E).

     Död 1986-02-08 i Stenbrinken, Sankt Anna (E). (Se Proband).

   Oscar Fredric Eugén Hultgren.

     Född 1900-02-10 i Bjärka, Drothem (E).

     Död 1900-06-27 i Bjärka, Drothem (E).

   Ivar Birger Hultgren.

     Född 1901-07-26 i Drothem (E).

     Död 1960-01-18 i Åre (Z).

 

I:2 m

Emma Charlotta Carlsdotter.

Född 1865-09-08 i Dalen n:o 1, Wiggeby, Skönberga (E).

Flyttade 1868 från Dalen n:o 1, Wiggeby, Skönberga (E) till Brostugan,

Wiggeby, Skönberga (E).

Flyttade 1877-10-24 från Brostugan, Wiggeby, Skönberga (E) till

Hagbytorp, Västra Husby (E).

Flyttade 1881-11-13 från Hagbytorp, Västra Husby (E) till Hälla, Västra

Husby (E).

Flyttade 1883-10-24 från Hälla, Västra Husby (E) till Eketorp, Drothem

(E).

Flyttade 1889-10-07 från Eketorp, Drothem (E) till Ljunga, Tåby (E).

Flyttade 1890-10-24 från Ljunga, Tåby (E) till Gädderstadstorp

Gädderstads ägor, Västra Husby (E).

Flyttade 1891-05-04 från Gädderstadstorp Gädderstads ägor, Västra Husby

(E) till Bjärka, Drothem (E).

Flyttade 1907-11-14 från Bjärka, Drothem (E) till Vennerstorp Lilla,

Drothem (E).

Flyttade 1911-11-22 från Vennerstorp Lilla, Drothem (E) till

Christinelund, Drothem (E).

Flyttade 1912-11-21 från Christinelund, Drothem (E) till Bjärka, Drothem

(E).

Flyttade 1913-11-18 från Bjärka, Drothem (E) till Dalhem, Eketorp,

Drothem (E).

Flyttade 1914-11-19 från Dalhem, Eketorp, Drothem (E) till Odlingsberg,

Bjärka, Drothem (E).

Död 1930-01-21 i Odlingsberg, Bjärka, Drothem (E).

(Barn Proband, Far II:3, Mor II:4)

 

Gift 1891-09-08 med föregående ana.

 

 II:1 ff

Anders Hultgren.

Torpare.

Född 1823-08-07 i Hagby, Västra Husby (E).

Flyttade 1842 från Hagbytorp, Västra Husby (E) till Rörstad, Västra

Husby (E).

Flyttade 1843 från Rörstad, Västra Husby (E) till Kullerstad, Västra

Husby (E).

Flyttade 1845 från Kullerstad, Västra Husby (E) till Hvena Qvarn, Västra

Husby (E).

Flyttade 1849 från Hvena Qvarn, Västra Husby (E) till Närby 2 Mtl Kr:Sk

Rusthåll, Drothem (E).

Flyttade 1855 från Närby 2 Mtl Kr:Sk Rusthåll, Drothem (E) till

Skäggestad kvarn, Drothem (E).

Flyttade 1857 från Skäggestad kvarn, Drothem (E) till Hummelhagen under

Dömestad, Västra Husby (E).

Flyttade Anders arrenderar Lifgrenadiärtorpet 1878 från Hummelhagen

under Dömestad, Västra Husby (E) till Berget Nr 14 Hallstad, Västra

Husby (E).

Flyttade 1883-11-16 från Berget Nr 14 Hallstad, Västra Husby (E) till

Skogsjötorp Hylinge ägor, Västra Husby (E).

Flyttade 1893-11-10 från Skogsjötorp Hylinge ägor, Västra Husby (E) till

Bergstugan Dömestads ägor, Västra Husby (E).

Död 1901-07-04 i Bergstugan, Dömestad, Västra Husby (E).

(Barn I:1, Far III:1, Mor III:2)

 

Gift 1857-10-09 i Närby, Drothem (E) med efterföljande ana.

 

                                 Barn:

   Emma Charlotta Hultgren.

     Född 1858-08-15 i Hummelhagen under Dömestad, Västra Husby (E).

     Död 1929-04-21 i Fridtuna, Skillsborg, Dömestad, Västra Husby (E).

   Anders Fredrik Hultgren.

     Född 1862-07-15 i Hummelhagen under Dömestad, Västra Husby (E).

     Död 1948-12-01 i Hammarspången, Drothem (E). (Se I:1).

 

II:2 fm

Inga Charlotta Svensdotter.

Piga.

Född 1825-12-16 i Knillerbo, Yxnerum (E).

Flyttade 1857 från Närby, Drothem (E) till Hummelhagen under Dömestad,

Västra Husby (E).

Flyttade 1878 från Hummelhagen under Dömestad, Västra Husby (E) till

Berget Nr 14 Hallstad, Västra Husby (E).

Död 1908-09-08 i Bergstugan, Dömestad, Västra Husby (E).

(Barn I:1, Far III:3, Mor III:4)

 

Gift 1857-10-09 i Närby, Drothem (E) med föregående ana.

 

II:3 mf

Carl Johan Carlsson.

Dräng.

Född 1830-03-24 i Knutstorp, Västra Husby (E).

Flyttade 1856 från Västra Husby (E) till Lilla Söd, Furingstad (E).

Flyttade 1856 från Lilla Söd, Furingstad (E) till Tåby (E).

Flyttade 1857 från Tåby (E) till Dalen n:o 1, Wiggeby, Skönberga (E).

Flyttade 1868 från Dalen n:o 1, Wiggeby, Skönberga (E) till Brostugan,

Wiggeby, Skönberga (E).

Död 1869-11-14 i Brostugan, Wiggeby, Skönberga (E).

(Barn I:2, Far III:5, Mor III:6)

 

Gift 1855-12-28 i Västra Husby (E) med efterföljande ana.

 

                                 Barn:

   Carl Johan Carlsson Svärd.

     Född 1856-05-09 i Lilla Söd, Furingstad (E).

     Död 1935-06-26 i Ellerstad, Drothem (E).

   Frans Gustaf Carlsson.

     Född 1858-09-16 i Dalen n:o 1, Wiggeby, Skönberga (E).

   Anna Karolina Karlsdotter.

     Född 1861-02-10 i Dalen n:o 1, Wiggeby, Skönberga (E).

     Död 1939-05-02 i Sankt Laurentii (E).

   Chatarina Sofia Carlsdotter.

     Född 1863-08-19 i Dalen n:o 1, Wiggeby, Skönberga (E).

     Död 1932-06-01 i Stensäter, Drothem (E).

   Emma Charlotta Carlsdotter.

     Född 1865-09-08 i Dalen n:o 1, Wiggeby, Skönberga (E).

     Död 1930-01-21 i Odlingsberg, Bjärka, Drothem (E). (Se I:2).

   Alma Charlotta Carlsdotter.

     Född 1870-01-26 i Brostugan, Wiggeby, Skönberga (E).

     Död 1871-08-28 i Brostugan, Wiggeby, Skönberga (E).

 

II:4 mm

Anna Catarina Hultgren.

Piga.

Född 1833-10-30 i Hagby, Västra Husby (E).

Flyttade Hagby = Hagbytorp 1849 från Hagbytorp, Västra Husby (E) till

Kullerstad, Västra Husby (E).

Flyttade 1851 från Kullerstad, Västra Husby (E) till Hälla, Västra Husby

(E).

Flyttade 1853 från Hälla, Västra Husby (E) till 1/4 mantal Hälla, Västra

Husby (E).

Flyttade 1856 från Västra Husby (E) till Lilla Söd, Furingstad (E).

Flyttade 1856 från Lilla Söd, Furingstad (E) till Tåby (E).

Flyttade 1868 från Dalen n:o 1, Wiggeby, Skönberga (E) till Brostugan,

Wiggeby, Skönberga (E).

Flyttade 1877-06-07 från Skönberga (E) till Hagbytorp, Västra Husby (E).

Flyttade 1883-11-16 från Hagbytorp, Västra Husby (E) till

Gädderstadstorp Gädderstads ägor, Västra Husby (E).

Död 1895-01-25 i Gädderstadstorp Gädderstads ägor, Västra Husby (E).

(Barn I:2, Mor III:7, Mor III:8)

 

Gift 1:o 1855-12-28 i Västra Husby (E) med föregående ana.

 

Gift 2:o 1874-12-06 med Alfrid Karlsson.

Daglönare, Arrendator.

Född 1846-11-21 i Skönberga (E).

Död 1914-05-11 i Östtorpet, Össby, Gårdeby (E).

 

                                 Barn:

   Anders Gustaf Karlsson.

     Född 1875-01-15 i Brostugan, Wiggeby, Skönberga (E).

     Död 1973-06-28 i Norrköpings Matteus (E).

 

III:1 fff

Magnus Hultgren.

Född 1798-04-26 i Hylinge, Västra Husby (E).

Död 1875-01-11 i Hagbytorp, Västra Husby (E).

Flyttade från Hylinge, Västra Husby (E) till Hagby, Västra Husby (E).

Flyttade 1856 från Hagbytorp, Västra Husby (E) till Hummelhagen under

Dömestad, Västra Husby (E).

Flyttade 1859 från Hummelhagen under Dömestad, Västra Husby (E) till

Hagbytorp, Västra Husby (E).

(Barn II:1, Far IV:1, Mor IV:2)

 

Gift 1:o 1822-11-16 i Västra Husby (E) med efterföljande ana.

 

                                 Barn:

   Anders Hultgren.

     Född 1823-08-07 i Hagby, Västra Husby (E).

     Död 1901-07-04 i Bergstugan, Dömestad, Västra Husby (E). (Se II:1).

   Johan Petter Hultgren.

     Född 1831-01-24 i Hagby, Västra Husby (E).

     Död 1872-10-17 i Hospitalskvarteret 28 b, Sankt Laurentii (E).

   Anna Catarina Hultgren.

     Född 1833-10-30 i Hagby, Västra Husby (E).

     Död 1895-01-25 i Gädderstadstorp Gädderstads ägor, Västra Husby

     (E). (Se II:4).

   Johanna Charlotta Hultgren.

     Född 1836-03-08 i Hagby, Västra Husby (E).

     Död 1890-04-15 i Löfdalen, Ullevi, Kimstad (E).

   Sven Magnus Hultgren.

     Född 1841-09-17 i Hagby, Västra Husby (E).

     Död 1909-07-08 i Norrköpings Östra Eneby (E).

   August Hultgren.

     Född 1844-08-17 i Hagbytorp, Västra Husby (E).

     Död 1870-02-18 i Norrköpings Sankt Olai (E).

 

Gift 2:o 1861-12-27 i Västra Husby (E) med Anna Charlotta Jönsdotter.

Född 1809-03-19 i Ringby, Västra Husby (E).

Livgrenadiäränka.

Död 1867-03-05 i Hagbytorp, Västra Husby (E).

 

III:2 ffm

Sara Andersdotter.

Född 1803-10-02 i Åttinghagen, Västra Husby (E).

Flyttade 1856 från Hagbytorp, Västra Husby (E) till Hummelhagen under

Dömestad, Västra Husby (E).

Död 1859-06-15 i Hummelhagen under Dömestad, Västra Husby (E).

(Barn II:1, Far IV:3, Mor IV:4)

 

Gift 1822-11-16 i Västra Husby (E) med föregående ana.

 

III:3 fmf

Sven Olofsson.

Född 1800-07-23 i Knillerbo, Yxnerum (E).

Flyttade 1829 från Knillerbo, Yxnerum (E) till Drothem (E).

Död 1840-11-27 i Tälla, Drothem (E).

(Barn II:2, Far IV:5, Mor IV:6)

 

Gift 1822-11-08 i Yxnerum (E) med efterföljande ana.

 

                                 Barn:

   Sven Olof Svensson.

     Född 1823-10-12 i Knillerbo, Yxnerum (E).

     Död 1899-12-29 i Tälla, Drothem (E).

   Inga Charlotta Svensdotter.

     Född 1825-12-16 i Knillerbo, Yxnerum (E).

     Död 1908-09-08 i Bergstugan, Dömestad, Västra Husby (E). (Se II:2).

   Carl August Svensson.

     Född 1829-10-20.

   Helena Christina Svensdotter.

     Född 1833-01-03.

     Död 1893-01-13.

   Anna Lovisa Svensdotter.

     Född 1837-01-01.

 

III:4 fmm

Maja Lena Svensdotter.

Född 1803-03-04 i Långserum, Yxnerum (E).

Flyttade 1822 från Långserum, Yxnerum (E) till Knillerbo, Yxnerum (E).

Flyttade 1829 från Knillerbo, Yxnerum (E) till Drothem (E).

(Barn II:2, Far IV:7, Mor IV:8)

 

Gift 1:o 1822-11-08 i Yxnerum (E) med föregående ana.

 

 

Gift 2:o med Nils Månsson.

Egen brukare.

Född 1806-03-10 i Dalhem (H).

 

                                 Barn:

   Nils Fredrik Nilsson.

     Född 1842-06-05 i Drothem (E).

   Frans Nilsson.

     Född 1845-02-27 i Drothem (E).

 

III:5 mff

Carl Pärsson.

Dräng.

(Barn II:3)

 

Gift med efterföljande ana.

 

                                 Barn:

   Carl Johan Carlsson.

     Född 1830-03-24 i Knutstorp, Västra Husby (E).

     Död 1869-11-14 i Brostugan, Wiggeby, Skönberga (E). (Se II:3).

 

III:6 mfm

Catharina Maria Jonsdotter.

(Barn II:3)

 

Gift med föregående ana.

 

III:7 mmm

Magnus Hultgren.

Född 1798-04-26 i Hylinge, Västra Husby (E).

Död 1875-01-11 i Hagbytorp, Västra Husby (E). Anförlust, se III:1 fff.

III:8 mmm

Sara Andersdotter.

Född 1803-10-02 i Åttinghagen, Västra Husby (E).

Död 1859-06-15 i Hummelhagen under Dömestad, Västra Husby (E).

Anförlust, se III:2 ffm.

 

IV:1 ffff

Swen Hultgren.

Rättare.

Född 1755 i Dämshult, Emtefall, Ulrika (E).

Flyttade 1794 från Linköping till Hylinge, Västra Husby (E).

Flyttade från Hylinge, Västra Husby (E) till Hagby, Västra Husby (E).

Död 1805-05-10 i Hagbylöt, Västra Husby (E).

(Barn III:1, Far V:1, Mor V:2)

 

Gift omkring 1783 med efterföljande ana.

 

                                 Barn:

   Johan Hultgren Broberg.

     Född 1788-07-01 i Linköping.

     Död mellan 1829-12-06 och 1830-01-01 i Norrköping.

   Elisabeth Hultgren.

     Född 1793-11-08 i Linköpings domkyrkoförs (E).

   Helena Hultgren.

     Född 1796-03-15 i Hylinge, Västra Husby (E).

     Död 1844-08-14 i Fransberg, Tingstad (E).

   Magnus Hultgren.

     Född 1798-04-26 i Hylinge, Västra Husby (E).

     Död 1875-01-11 i Hagbytorp, Västra Husby (E). (Se III:1).

 

IV:2 fffm

Anna Olofsdotter.

Född 1758-08-14 i Fillingstorp, Bankekind (E).

Död 1833-12-18 i Gädderstadstorp Gädderstads ägor, Västra Husby (E).

Flyttade från Fillingstorp, Bankekind (E) till Linköping.

Flyttade 1794 från Linköping till Hylinge, Västra Husby (E).

Flyttade från Hylinge, Västra Husby (E) till Hagby, Västra Husby (E).

Flyttade från Hagby, Västra Husby (E) till Gädderstadstorp Gädderstads

ägor, Västra Husby (E).

(Barn III:1, Far V:3, Mor V:4)

 

Gift 1:o omkring 1783 med föregående ana.

 

Gift 2:o 1806-12-27 i Västra Husby (E) med Peter Molander.

Född 1767-01-29 i Ingatorp (F).

Död 1833-12-10 i Gädderstadstorp Gädderstads ägor, Västra Husby (E).

 

IV:3 ffmf

Anders Åman.

Corpral.

Född 1770-07-30 i Dömestad, Västra Husby (E).

Flyttade från Ottingshagen, Västra Husby (E) till Fattighuset, Västra

Husby (E).

Död 1833-11-02 i Kyrkebylöth, Västra Husby (E).

(Barn III:2, Far V:5, Mor V:6)

 

Gift 1798 med efterföljande ana.

 

                                 Barn:

   Anders Åman.

   Christina Catharina Åman.

   Sara Andersdotter.

     Född 1803-10-02 i Åttinghagen, Västra Husby (E).

     Död 1859-06-15 i Hummelhagen under Dömestad, Västra Husby (E). (Se

     III:2).

 

IV:4 ffmm

Christina Catharina Christophersdotter.

Född 1775-08-02 i Västra Husby (E).

Flyttade från Ottingshagen, Västra Husby (E) till Fattighuset, Västra

Husby (E).

Död 1850-02-20 i Hagbylöt, Västra Husby (E).

(Barn III:2, Far V:7, Mor V:8)

 

Gift 1798 med föregående ana.

 

IV:5 fmff

Olof Larsson.

Rusthållare.

Född 1767-11-15 i Knillerbo, Yxnerum (E).

Flyttade 1823 från Knillerbo, Yxnerum (E) till Andergården, Värna (E).

Död 1847-04-27 i Drängsbo, Yxnerum (E).

(Barn III:3, Far V:9, Mor V:10)

 

Gift 1:o 1794-10-12 i Yxnerum (E) med efterföljande ana.

Den 12 oktober sammanvigdes drängen och gårdssnickaren Olof Larsson från

Knillerbo och pigan Ingrid Bengtsdotter Knillerbo, boende i Knillerbo.

 

                                 Barn:

   Lars Olofsson.

     Född 1796-02-26 i Knillerbo, Yxnerum (E).

     Död 1803-06-19 i Knillerbo, Yxnerum (E).

   Sven Olofsson.

     Född 1798-07-17 i Knillerbo, Yxnerum (E).

     Död 1798-09-16 i Knillerbo, Yxnerum (E).

   Sven Olofsson.

     Född 1800-07-23 i Knillerbo, Yxnerum (E).

     Död 1840-11-27 i Tälla, Drothem (E). (Se III:3).

   Maria Olofsdotter.

     Född 1804-12-12 i Knillerbo, Yxnerum (E).

     Död 1878-01-07 i Tolsum Norrgård, Ringarum (E).

   Carl Olofsson.

     Född 1807-03-25 i Knillerbo, Yxnerum (E).

     Död 1870-03-19 i Drängsbo, Yxnerum (E).

   Lars Olovsson.

     Född 1820-06-09 i Knillerbo, Yxnerum (E).

     Död 1822-09-03 i Knillerbo, Yxnerum (E).

 

Gift 2:o 1823-08-08 i Värna (E) med Christina Hansdotter.

Född 1786-07-15 i Östra Ryd (E).

Död 1839-02-07 i Drängsbo, Yxnerum (E).

Brudgummen änkling och bonde i Värna Andersgård. Bruden piga i

Andersgård. Efter uptedd afvittring, lyst den 22,, 29 juni samt 6 juli.

Vigdes i prästgården.

 

IV:6 fmfm

Ingrid Bengtsdotter.

Född 1777-02-04 i Knillerbo, Yxnerum (E).

Död 1820-06-09 i Knillerbo, Yxnerum (E).

(Barn III:3, Far V:11, Mor V:12)

 

Gift 1794-10-12 i Yxnerum (E) med föregående ana.

Den 12 oktober sammanvigdes drängen och gårdssnickaren Olof Larsson från

Knillerbo och pigan Ingrid Bengtsdotter Knillerbo, boende i Knillerbo.

 

IV:7 fmmf

Sven Olofsson.

Bonde.

Död 1812 i Långserum, Yxnerum (E).

(Barn III:4)

 

Gift med efterföljande ana.

 

                                 Barn:

   Stina Svensdotter.

     Född 1799-09-05 i Långserum, Yxnerum (E).

   Maja Lena Svensdotter.

     Född 1803-03-04 i Långserum, Yxnerum (E). (Se III:4).

   Lena Svensdotter.

     Född 1806-04-18 i Långserum, Yxnerum (E).

 

IV:8 fmmm

Lena Larsdotter.

Född 1781-07-24 i Yxnerum (E).

(Barn III:4)

 

Gift 1:o med föregående ana.

 

Gift 2:o 1817-11-14 i Yxnerum (E) med Måns Persson.

Bonde.

Född 1780-03-31 i Gryt (E).

 

                                 Barn:

   Cajsa Månsdotter.

     Född 1817-01-22 i Långserum, Yxnerum (E).

 

V:1 fffff

Måns Nilsson.

Torpare.

Född 1712-03-30 i Yxsmedshult, Västra Eneby (E).

Flyttade 1737 från Harg, Kisa (E) till Farsbo, Ulrika (E).

(Barn IV:1, Far VI:1, Mor VI:2)

 

Gift 1738-11-01 i Kisa (E) med efterföljande ana.

 

                                 Barn:

   Nils Månsson Hultgren.

     Född 1739-09-02 i Farsbo, Ulrika (E).

     Död 1808-05-31 i Ängsäter, Emtefall, Ulrika (E).

   Per Månsson.

     Född 1743-12-14 i Holmen, Ulrika (E).

     Död 1789 i Ginkelösa, Vårdsberg (E).

   Jakob Månsson.

     Född 1747-04-02 i Kvarnstugan, Nargöl, Ulrika (E).

     Död 1747-06-14 i Kvarnstugan, Nargöl, Ulrika (E).

   Isak Månsson.

     Född 1748-06-30 i Kvarnstugan, Nargöl, Ulrika (E).

   Jakob Månsson.

     Född 1748-06-30 i Kvarnstugan, Nargöl, Ulrika (E).

   Sara Månsdotter.

     Född 1751-04-03 i Kvarnstugan, Nargöl, Ulrika (E).

   Swen Hultgren.

     Född 1755 i Dämshult, Emtefall, Ulrika (E).

     Död 1805-05-10 i Hagbylöt, Västra Husby (E). (Se IV:1).

   Elin Månsdotter.

     Född 1757-03-08 i Österhult, Månhult, Malexander (E).

   Elisabet Månsdotter.

     Född 1759-08-23 i Österhult, Månhult, Malexander (E).

   Maria Månsdotter.

     Född 1762-09-19 i Österhult, Månhult, Malexander (E).

 

V:2 ffffm

Elisabeth Håkansdotter.

Född 1717-10-03 i Bäck, Kulla, Kisa (E).

(Barn IV:1, Far VI:3, Mor VI:4)

 

Gift 1738-11-01 i Kisa (E) med föregående ana.

 

V:3 fffmf

Olof Månsson.

(Barn IV:2)

 

Gift med efterföljande ana.

 

                                 Barn:

   Anna Olofsdotter.

     Född 1758-08-14 i Fillingstorp, Bankekind (E).

     Död 1833-12-18 i Gädderstadstorp Gädderstads ägor, Västra Husby

     (E). (Se IV:2).

 

V:4 fffmm

Maria Persdotter.

(Barn IV:2)

 

Gift med föregående ana.

 

V:5 ffmff

Per Jönsson.

(Barn IV:3)

 

Gift med efterföljande ana.

 

                                 Barn:

   Anders Åman.

     Född 1770-07-30 i Dömestad, Västra Husby (E).

     Död 1833-11-02 i Kyrkebylöth, Västra Husby (E). (Se IV:3).

 

V:6 ffmfm

Chatarina Thomasdotter.

(Barn IV:3)

 

Gift med föregående ana.

 

V:7 ffmmf

Christopher Månsson.

Bonde.

Född 1744-11-16 i Dömestad, Västra Husby (E).

(Barn IV:4, Far VI:13, Mor VI:14)

 

Gift 1:o 1767-10-28 i Västra Husby (E) med efterföljande ana.

 

                                 Barn:

   Lars Christophersson.

     Född 1769-10-03 i Gädderstad, Västra Husby (E).

     Död 1793-08-24 i Gädderstad, Västra Husby (E).

   Christopher Christopherson.

     Född 1773-07-04 i Gädderstad, Västra Husby (E).

     Död 1790-11-06 i Gädderstad, Västra Husby (E).

   Christina Catharina Christophersdotter.

     Född 1775-08-02 i Västra Husby (E).

     Död 1850-02-20 i Hagbylöt, Västra Husby (E). (Se IV:4).

   Anna Christophersdotter.

     Född 1779-08-27 i Gädderstad, Västra Husby (E).

     Död 1848-03-29 i Gädderstad, Västra Husby (E).

 

Gift 2:o 1780-10-22 i Västra Husby (E) med Sara Nilsdotter.

Född 1751.

 

                                 Barn:

   Nils Christopherson.

     Född 1784-02-24 i Gädderstad, Västra Husby (E).

     Död 1785-08-01 i Gädderstad, Västra Husby (E).

   Sara Christopherson.

     Född 1786-07-11 i Gädderstad, Västra Husby (E).

     Död 1789-06-09 i Gädderstad, Västra Husby (E).

   Christopher Christophersson.

     Född 1790-11-23 i Gädderstad, Västra Husby (E).

 

V:8 ffmmm

Kerstin Larsdotter.

Född omkring 1740.

Död 1779-10-19 i Gädderstad, Västra Husby (E).

(Barn IV:4)

 

Gift 1767-10-28 i Västra Husby (E) med föregående ana.

 

V:9 fmfff

Lars Olofsson.

Född 1732.

Död 1796-11-18 i Knillerbo, Yxnerum (E).

(Barn IV:5, Far VI:17, Mor VI:18)

 

Gift 1760-11-01 i Yxnerum (E) med efterföljande ana.

Den 1 sammanvigdes drängen Lars Olofsson i Germundbo med änkan hustrun

Maria Månsdotter i Knillerbo, bliva boende i Knillerbo.

 

                                 Barn:

   Måns Olofsson.

     Född 1762-03-13 i Knillerbo, Yxnerum (E).

   Olof Larsson.

     Född 1767-11-15 i Knillerbo, Yxnerum (E).

     Död 1847-04-27 i Drängsbo, Yxnerum (E). (Se IV:5).

 

V:10 fmffm

Maria Månsdotter.

Född omkring 1727.

Död 1808-06-29 i Knillerbo, Yxnerum (E).

(Barn IV:5)

 

Gift 1760-11-01 i Yxnerum (E) med föregående ana.

Den 1 sammanvigdes drängen Lars Olofsson i Germundbo med änkan hustrun

Maria Månsdotter i Knillerbo, bliva boende i Knillerbo.

 

V:11 fmfmf

Bengt Svensson.

Bonde.

(Barn IV:6)

 

Gift 1767-10-25 i Yxnerum (E) med efterföljande ana.

 

                                 Barn:

   Ingrid Bengtsdotter.

     Född 1777-02-04 i Knillerbo, Yxnerum (E).

     Död 1820-06-09 i Knillerbo, Yxnerum (E). (Se IV:6).

 

V:12 fmfmm

Brita Svensdotter.

(Barn IV:6)

 

Gift 1767-10-25 i Yxnerum (E) med föregående ana.

 

VI:1 ffffff

Nils Månsson.

Bonde.

Född omkring 1685.

(Barn V:1)

 

Gift 1711-10-15 i Västra Eneby (E) med efterföljande ana.

 

                                 Barn:

   Måns Nilsson.

     Född 1712-03-30 i Yxsmedshult, Västra Eneby (E). (Se V:1).

   Nils Nilsson.

     Född 1717-02-15 i Yxsmedshult, Västra Eneby (E).

   Anders Nilsson.

     Född 1720-02-03 i Yxsmedshult, Västra Eneby (E).

     Död 1766-02-19 i Hägerstugan, Millingetorp, Kisa (E).

   Kerstin Nilsdotter.

     Född 1724-09-27 i Yxsmedshult, Västra Eneby (E).

   Karin Nilsdotter.

     Född 1728-10-31 i Yxsmedshult, Västra Eneby (E).

 

VI:2 fffffm

Elin Nilsdotter.

Född 1691 i Rothult Stora, Västra Eneby (E).

Död 1779-01-24 i Kvarnstugan, Nargöl, Ulrika (E).

(Barn V:1)

 

Gift 1:o med N.N.

 

                                 Barn:

   Per Månsson.

     Född 1707-07-04 i Yxsmedshult, Västra Eneby (E).

     Död 1782-09-13 i Yxsmedshult, Västra Eneby (E).

 

Gift 2:o 1711-10-15 i Västra Eneby (E) med föregående ana.

 

VI:3 ffffmf

Håkan Jonsson.

(Barn V:2)

 

Gift med efterföljande ana.

 

                                 Barn:

   Elisabeth Håkansdotter.

     Född 1717-10-03 i Bäck, Kulla, Kisa (E). (Se V:2).

 

VI:4 ffffmm

Elisabeth Carlsdotter.

(Barn V:2)

 

Gift med föregående ana.

 

VI:13 ffmmff

Måns Christophersson.

(Barn V:7)

 

Gift 1730-10-18 i Västra Husby (E) med efterföljande ana.

 

                                 Barn:

   Christopher Månsson.

     Född 1744-11-16 i Dömestad, Västra Husby (E). (Se V:7).

 

VI:14 ffmmfm

Karin Jönsdotter.

(Barn V:7)

 

Gift 1730-10-18 i Västra Husby (E) med föregående ana.

 

VI:17 fmffff

Olof.

(Barn V:9)

 

Gift med efterföljande ana.

 

                                 Barn:

   Lars Olofsson.

     Född 1732.

     Död 1796-11-18 i Knillerbo, Yxnerum (E). (Se V:9).

 

VI:18 fmfffm

N.

(Barn V:9)

 

Gift med föregående ana.