Släktforskning

berättelser om min släkt

Ramsdal

/20170328-djursunda-bro.jpg

 • Djursunda bro
 • Djursunda bro,
 • den må ni tro
 • är byggd så stabil,
 • att den håller ett liv
 • bå´d för hästar och bil.
 • När ej där fanns bro,
 • då måste man ro
 • och det hördes mång låt,
 • när det saknades båt.
 • Det var de som vada
 • och på så sätt fick bada,
 • ty när ingen dem hörde
 • i plurret de körde.
 • Men när bron sedan kom
 • då svängde man om
 • så glatt uti dans
 • uti månskenets glans.

Hämtat från "Dikter från skärgården m m" av Uno Hallin

Bron uppfördes under krigsåren 1939-1940 bland annat av Fritiof och Östen Hagander. Den nuvarande bron i betong byggdes i slutet av 1970-talet.

 

 

 Strömsdals handel

 

Uno Hallin (1885-1965) och Sigurd Hallin (1887-1965)

Vi Strömmen bodde tre bröder varav den äldsta Arne var född i Skogs-Tibble i Uppsala län och de två yngsta Uno och Sigurd var födda här i Sankt Anna. Alla tre flyttade till Stockholm där Arne arbetade som tulltjänsteman, Uno som affärsman med egen imporfirma och Sigurd som kontorschef. Som pensionärer återvände de till Strömmen till det hus som de ärvt efter sin mor. Uno skrev dikter och ritade kolteckningar som han gärna skänkte till besökande människor som kom för att få en pratstund och kanske en liten fisketur. Bröderna var intresserade av både jakt och fiske. Till huset hörde också en stor fruktträdgård som man kan se spår av ännu idag. I slutet av november år 1965 brann brödernas stuga ner. De hade eldat i kaminen och lagt sig för att sova. Något gick fel, bröderna blev koloxidförgiftade och kunde inte ta sig ut ur stugan. På morgonen hade grannarna sett ett eldsken och larmat brandkåren, men när den kom till platsen var huset helt övertänt. Brodern Arne dog 1947.

 VILKA VAR BRÖDERNA HALLIN?

Nämndemannen och kyrkoföreståndaren Nils Mattsson kom till Ramsdal år 1859 tillsammans med sin hustru Inga Helena och deras gemensamma barn. Familjen kom från Tjärholm i Sankt Anna där sonen Axel föddes. Faddrar var bland annat greve Carl Stellan Olof Mörner och hans grevinna Vilhelmina Wallenberg. Axel hade flera syskon varav en tvillingbror. Axel blev den som hjälpte sin far att bruka gården. På Ramsdals gård bodde sedan år 1872 även lantbrukseleven Carl Johan Hallin som var bror till Axels blivande hustru Anna Kristina. År 1875 hölls bröllopet och ett år senare föddes dottern och enda barnet Alida.

I november år 1877 blev Axel ägare till Negelstena gård i Tibble församling i Uppland och den unga familjen flyttade dit. I husförhörslängden har Axel titeln possessionat (ägare av större egendom). Carl Johan Hallin hade också följt med till Negelstena och där fanns ytterligare en ung man, det var lantbrukseleven Fredrik Emil Durling som var född i Kuddby församling på Vikbolandet. Han kom närmast från Svanshals vid Tåkern i Östergötland. Emil Durling flyttade 1878 till Sofiedal i Valbos församling vid Gävle och Carl Johan Hallin flyttade i februari 1882 från Negelstena till Lübeck i Tyskland.

Det gick inte bra för Axel. År 1884 flyttade familjen Nilsson till Stockholm och i husförhörslängden står Axel som förre ägaren och gården har en förvaltare. Familjen bytte namn från Nilsson till Negel. Axel och Anna Kristina skilde sig i slutet av 1898. Året därpå flyttade Axel till Hamburg i Tyskland. Anna Kristina dog på Öland 1941.

När Karl Johan återkom till Ramsdal omkring 1884 stod han som ägare till gården och nämns som ”den Lübske undersåten”. Han hade gift sig med Hedvig Maria Bertha Durling född i Kuddby och syster till Fredrik Emil Durling som blivit anställd som lantbrukare på Ramsdal. Deras föräldrar var kronolänsman Fredrik Durling och hans hustru Vilhelmina Hansson vid Blackstads länsmansboställe i Kuddby. Carl Johan Hallin med fru fick tre söner, Arne född i Tibble, Uno och Sigurd i Sankt Anna. Familjen bodde i Ramsdal till år 1898 då de flyttade till Östermalm i Stockholm. Gården i Sankt Anna drevs nu av en arrendator. Carl Johan Hallin ägde gården Ramsdal till omkring 1910.

Fredrik Emil Durling flyttade från Ramsdal och blev ägare till Strömmen år 1886. Han arbetade som lantbrukare och bedrev en fruktodling och var också mycket intresserad av fotografering. Emil dog 1933 och året därpå i september övertog hans syster huset, hennes man Carl Johan Hallin dog i Stockholm 1928. Hon bodde där tillsammans med sin yngste son Sigurd och två år senare flyttade även Arne till Strömmen, Uno kom senare.

Källor:

Foto privat

En vandring i Östgötabygd sam små berättelser från bygden (sammanställd av medlemmar i Sankt Anna Hembygdsförening 1995-1999)

ArkivDigital husförhörslängder

 Passdals kvarn vintern 1995-1996

 

Affären vid passdals kvarn

Murstock vid Passdals kvarn

Passdalsån

Skogen vid Passdals kvarn

Kvarnsten

Rester av kvarnen

Torp mittemot kvarnen